Vi älskar butikskampanjer – ja alla typer av kampanjer!

Vi bidrar till våra kunders framgång när det gäller butikskampanjer och butikstävlingar genom att hitta rätt kampanjprodukt som passar varumärket och stärker konkurrenskraften. Det är en utmaning och även sådana älskar vi!

En kampanj är en viktig del av marknadsföringen och för att få önskad effekt är det viktigt att produkten är rätt för syftet och varumärket.

 • Är en del i en marknadsplan
 • Innebär en investering
 • Ska öka försäljningen
 • Bygga varumärke
 • Ta marknadsandelar
 • Lansera ny produkt

Code of Conduct bidrar till positiv upplevelse

Kampanjer i butik är en utmaning. Det gäller att fånga kundernas uppmärksamhet genom att erbjuda något som både ligger i linje med varumärket och målgruppen men också ger konsumenten en produkt med verkligt värde som är användbar och som håller länge. En produkt som speglar varumärket är en investering som lever kvar långt efter att kampanjen avslutats.

Att produkterna är producerade i enlighet med vår uppförandekod (Code of Conduct) är en självklarhet. Hållbarhet och miljö är en viktig del i vårt arbete att ta fram kampanjprodukter och vi presenterar därför produkter som:

 • är användbara
 • är av hög kvalitet
 • innehåller endast godkända råvaror
 • bidrar till en positiv upplevelse varje gång man använder produkten.
 • är tillverkade av kontrollerade leverantörer som lever upp till vår uppförandekod.