Lagefterlevnad

Alla produkter måste följa den gällande lagstiftningen för just den produktgruppen. Det är både EU och lokal lagstiftning som måste uppfyllas. Beroende på vilken typ av produkt det gäller måste också tester genomföras för att säkerställa innehåll och säkerhet. Det kan även gälla märkning och varningstexter som måste stå på exempelvis kemtekniska produkter.

Detta är en del av vår service. Vi säkerställer att produkterna du beställer hos oss följer lagar och regler så att du som kund kan känna dig trygg! Ett varumärke får inte riskera att svärtas ner av en dålig kampanjprodukt.