Hållbarhet

Vi vill bidra till ett hållbart samhälle för alla, både här hemma och i de länder vi tillverkar våra produkter. Att tänka på hur vi hanterar våra resurser och att miljön inte påverkas negativt är viktigt för oss.Därför kontrollerar vi noggrant de som tillverkar våra produkter samt att det görs på ett sätt som vi och våra kunder kan står för. Även materialval, förpackning och transportsätt är en viktig del i detta.

Du kan läsa mer i vår uppförandekod – Code of Conduct.

En viktig del i att tänka hållbart är att ta fram produkter där funktion och kvalitet gör att de används under en lång tid och kommer till nytta och glädje för den som ska använda dem. En produkt som lever länge är en god investering för dig som kund!

 

CSR (Corporate Social Responsability)

Hållbarhet och ett medvetet ansvar för resurser, processer och produktion är något som våra kunder och slutanvändare ställer allt större krav på. Många av våra kunder har en tydlig policy för hållbarhet och CSR och ställer i sin tur krav på sina leverantörer att även kampanjprodukter ska innefattas av dessa krav.

Vi säkerställer att alla våra leverantörer uppfyller kraven i vår uppförandekod (Code of Conduct) genom att alltid genomföra en kontroll på plats innan vi startar upp samarbetet.

Eftersom vi årligen producerar och levererar ett stort antal produkter är det en självklarhet att dessa följer lagstiftningen inom EU samt lokala regler och krav. Det gäller inte minst kemikalier som regleras inom Reach-förordningen och där vi alltid säkerställer att RoHS följs och att vi följer den senaste förteckningen, SVHC som uppdateras årligen.

Code_of_conduct