Vår service

Vi ser oss som ett företag som levererar både varor och tjänster!

Med kunden i fokus är service och kvalitet ledord som vi aldrig ger avkall på.

Design och Produktutveckling

Vi vet hur viktigt det är att hitta rätt produkt. Vi jobbar med att designa förslag och söka efter nya innovativa produkter på mässor och hos våra leverantörer. Nya produkter tas fram i nära samarbete med våra kunder och med stöd av våra leverantörer. You name it-we make it!

Sourcing och inköp

Att sourca och köpa in direkt i Asien kräver kompetens och erfarenhet. Vi levererar produkter som vi direktimporterar vilket ger våra kunder bästa möjliga pris.

Med vår breda leverantörsbas och vårt eget team på plats i Kina har vi även möjlighet att vara ett externt komplement till kundens inköpsavdelning.

Kvalitetskontroll/QA Fabrik

Vi har en egen process gällande kvalitetssäkring av leverantörer. Alla nya leverantörer måste fylla i ett dokument med uppgifter som vi utvärderar. Nästa steg är att göra en kontroll på plats där vi går igenom ett stort antal punkter och säkerställer att samtliga krav i vår uppförandekod uppfylls.

För oss är det viktigt att ha vår egen personal på plats för kvalitetsarbetet. Då vet vi att de alltid är tillgängliga, vet vilka krav vi och våra kunder ställer och kan ge den service som behövs.

Kvalitetskontroll/QA Produkt

Varje produktion försiggås av ett antal steg för att säkerställa att våra kunder får det de har beställt och blir nöjda med sin leverans. Ett produktionsprov skickas alltid för godkännande innan produktionen startas. Vi utför också alltid en slutkontroll med AQL-uttag beroende på orderstorlek. När allt är godkänt av vår egen kontrollant frisläpps ordern för leverans.

Lagefterlevnad

Varje produkt har sina specifika lagar och regler som man måste uppfylla. Vissa produkter måste dessutom testas eller märkas för att få importeras till Europa och säljas eller distribueras. Vi ser till att produkterna alltid uppfyller lagar och EU-förordningar. Våra kunder kan känna sig trygga med att vi ansvarar för de produkter vi levererar!

Logistik

Kommer inte produkten i tid faller kampanjen! Vi har jobbat med direktimport i 30 år och har byggt upp en erfarenhet och kunskap och hur man planerar de snabbaste och bästa transporterna, hantering av dokument, införtullning och har flera kompetenta samarbetspartners inom spedition som hjälper oss att alltid ge våra kunder bästa service och lägsta kostnader.

Lagerhantering

Vi kan hjälpa till att ta fram kundanpassade lösningar när det gäller lagerhållning, utleveranser, sampackning av olika produkter samt sätta upp web-shop tillsammans med våra kunder och våra samarbetspartners.

Vi kan också ta hand om utskick av produkter vid en tävla-och-vinn kampanj.

Vi hittar nya lösningar!

Butikslösningar

Vi kan hjälpa till att ta fram displayer för att på bästa sätt få ut kampanjprodukterna i butiken.

Om produkterna kommer färdiga i ställ underlättar det arbetet både för kundens personal och butiksägaren. Även skyltar och annat kampanjmaterial kan levereras tillsammans med produkterna.