Kvalitetskontroll/QA fabrik

En förutsättning för att köpa in direkt är att vi har kontroll över hur produktionen genomförs. Detta gör vi genom att ha våra egna anställda på plats i Kina. Vårt team, med kontor i Hong Kong är ständigt på resande fot och genomför sina kontroller ute på fabrikerna. Det gör att vi kan lita på att produktionen sker på ett bra sätt och med hänsyn till hållbarhet och miljö.

 

  • Nya leverantörer lämnar in ett formulär med uppgifter som sedan kontrolleras
  • Vi gör en kontroll av fabriken genom att besöka dem och säkerställa att de uppfyller kraven i vår uppförandekod (Code of Conduct)
  • Kontinuerliga återbesök
  • Utvärdering av leverantörer görs löpande, uppfylls inte krav på kommunikation, kvalitet etc hamnar de på vår svarta lista och fasas ut